Używając tej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z opisem w naszej Polityce Prywatności

privote to zintegrowany system zdalnego głosowania dla dowolnego typu głosowań.
Odwiedź nas:
 

all you need to vote privately

Blog

Wiadomości, poradniki i nowości privote

Aplikacja do głosowania - zasady wyboru

Aplikacja do głosowania online - jak wybrać w 2024?

Ocena
(65)

Zacznijmy od definicji. Czym jest głosowanie online?

Jest to forma głosowania elektronicznego inaczej zwanego głosowaniem przez internet.

Głosowanie elektroniczne.

To proces obsługi głosowań, który w jakikolwiek sposób jest wspomagany przez urządzenia elektroniczne. Mogą to być urządzenia do liczenia głosów z kart głosowań (n.p. zakodowanych) lub transmisji ręcznie liczonych głosów z komisji obwodowych i ich zliczanie.
Ilustracja rodzajów głosowania elektronicznego

Głosowanie online.

To szczególna forma głosowania elektronicznego, którego proces odbywa się w czasie rzeczywistym, a komunikacja prowadzona jest za pośrednictwem sieci internet. Wyniki głosowania prezentowane są natychmiast po jego zakończeniu. Możliwe jest geograficzne rozproszenie uczestników posiedzenia oraz aby głosujący byli zgormadzeni w jednym lub kilku pomieszczeniach (głosowanie hybrydowe).

Tajne głosowanie online.

Ten typ głosowania, to głosowanie online z zachowaniem tajności oddanych głosów. Jest możliwe dzięki animizacji głosujących.

Jak w terminologii Kodeksu spółek Handlowych określane jest głosowanie zdalne?

W prawnej terminologii kodeksu spółek handlowych o głosowaniu online mówi się jako o głosowaniu przy wykorzystaniu systemu komunikacji elektronicznej na odległość.

Może Cię zainteresować ...
Głosowania online - wymogi prawne

Właściwe narzędzie do właściwego celu, to główne kryterium wyboru systemu do przeprowadzania głosowań zdalnych.

Wymagania w zakresie aplikacji do głosowania będą inne w sytuacji gdy n.p. chcemy wśród grupy znajomych wybrać miejsce na wakacje, a inne gdy zamierzamy przegłosować uchwałę o zbyciu udziałów w spółce ze skonfliktowanym akcjonariatem.

W pierwszym przypadku wystarczy prosty system obsługujący ankiety lub formularze internetowe. W drugim, wymagany jest już nowoczesny system do głosowania spełniający wymogi, które narzuca h.s.h. dla posiedzeń rad nadzorczych, zarządów lub walnych zgromadzeń.

Konieczna jest więc analiza potrzeb klienta i zwykle oczekuje się, że będzie to nowoczesny i intuicyjny system działający na dowolnym urządzeniu (telefon komórkowy, tablet, komputer), umożliwiający głosowanie w każdym miejscu z dostępem do internetu.

Przykłady użycia systemów do głosowań przez internet.

 • ankiety np. satysfakcji klienta, ankieta pracownicza, medyczna itp
 • badania opinii i inne statystyczne itp
 • konkursy
 • wybory (rektora uczelni, przedstawicieli rady pracowniczej itp)
 • głosowanie w zakresie budżetu obywatelskiego
 • wybory parlamentarne (w niektórych krajach)
 • Głosowania radnych w ramach organizacji samorządowych
 • głosowania w fundacjach, organizacjach pożytku publicznego lub komitetach monitorujących
 • Głosowania w ramach zarządzania spółkami prawa handlowego (walne zgromadzenia, posiedzenia rady nadzorczej, zarządu itp)
Szybka wycena

Nie zwlekaj i poproś o ofertę przeprowadzenia posiedzenia i głosowania online dla Twojej firmy!

Jakie są oczekiwania spółek k.s.h. i innych podmiotów?

W ramach współpracy z dostawcą systemu wiele podmiotów oczekuje dedykowanego rozwiązania o następujących cechach i funkcjach:
 • gwarancja ważności prawnej głosowań
 • dokumenty posiedzenia dostępne poprzez system (agenda, projekty uchwał, prezentacje itp.)
 • zawarte w systemie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników głosowania
 • udział głosujących i gości
 • uczestnicy zdalni i na miejscu (posiedzenie hybrydowe)
 • dostępność instrukcji dla głosujących
 • głosy pojedyncze i według udziału
 • oddanie głosu uprzywilejowanego
 • głosowań różnych typów większości
 • głosowania w czasie rzeczywistym z wymogiem kworum
 • swoboda zabierania głosu w formie czatu, audio i wideo
 • głosowania przez pełnomocnika
 • głosowania z wyłączeniem od głosowania
 • raporty z posiedzenia i głosowań
Proces tworzenia aplikacji
 • bezpieczeństwo systemu i gwarancja weryfikacji głosujących oraz jednokrotności oddania głosu
 • własne logo na prezentacjach
 • doświadczonych pracowników dostawcy świadczących wsparcie na posiedzeniu (zdalnie lub w siedzibie)
 • przerwy między głosowaniami
 • monitoring jakości połączenia poprzez internet
 • nagrywanie posiedzenia
 • prezentacja wyników głosowań natychmiast po ich zakończeniu

Na co zwracać uwagę wybierając system do głosowania.

Oczekiwania wymienione w powyżej możemy uogólnić i zebrać w cechy:

Bezpieczeństwo.

To szeroko rozumiane bezpieczeństwo aplikacji i jej funkcji. Poczynając od zabezpieczeń serwerowni (systemy firewall, ochrona przed atakami DDoS itp), poprzez bezpieczną konfigurację samych serwerów, baz danych, szyfrowania, ograniczonego dostępu administratorskiego, zgodność z RODO do niezmienności danych i wyników głosowań.

Dobre praktyki.

Hosting serwerów w dedykowanych profesjonalnych serwerowniach z gwarancją bezpieczeństwa i dostępności, hierarchiczny system ograniczonego dostępu administratorskiego zgodny z RODO, przejrzyście napisana aplikacja z wraz z dokumentacją (łatwość weryfikacji), stosowanie nowoczesnych technik szyfrujących.

Spójność.

Gwarancja weryfikacji uprawnień głosujących, poprawności i jednokrotności oddanych głosów oraz odporności na zakłócenia komunikacji. Poprawność działania aplikacji i jej wszystkich modułów.

Dobre praktyki.

Jeden zintegrowany system, sformalizowana procedura testowa aplikacji.

Darmowa konsultacja

Sprawdź naszą aplikację i umów się na zdalną prezentację. Zobacz jak działa profesjonalny system do głosowania dedykowany dla spółek k.s.h..

Komunikacja.

Rozporządzenie z końca marca 2020 roku (Dz.U. poz. 374 ze zm.) nakłada wymóg swobodnej komunikacji i zabierania głosu w wypadku posiedzeń zdalnych spółek k.s.h. Dlatego dla zastosowań związanych z zarządzaniem spółkami, wymaganym elementem systemu jest moduł komunikacyjny.

Dobre praktyki.

Zintegrowany system wideokonferencyjny (komunikacja audio, wideo i czat).

Funkcjonalność.

Wymagana funkcjonalność jest zależna od celu, dla którego będziemy głosować. Dla mało formalnych potrzeb wystarczy jeśli system umożliwi odpowiedź na pytanie albo wybór typu tak lub nie.
Przy głosowaniach w spółkach systemu musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem rodzaje głosowań i umożliwiać weryfikację kworum.

Dobre praktyki.

Funkcjonalność spełniająca wymogi calu głosowań.

Weryfikowalność.

Ta grupa wymagań zarezerwowana jest dla głosowań o wysokim poziomie formalizmu i oczekiwaniu ważności prawnej. Nie sposób spełnić tych wymagań przy użyciu aplikacji, która nie daje możliwości weryfikacji tożsamości (a tym samym uprawnień) uczestników oraz prawidłowości zliczonych głosów (szczególnie tajnych) Dobre praktyki

Zintegrowany system wideokonferencyjny dający możliwość rozpoznania i nagrania wizerunku, systemy weryfikacji na podstawie zdjęcia, weryfikacja na podstawie podpisu kwalifikowanego.

Cechy aplikacji do głosowania

Jakie są typy systemów umożliwiających elektroniczne głosowania online?

Aplikacje służące do głosowań można podzielić na kilka typów zależnie od ich celów i funkcji. Jest to podział dosyć umowny, ponieważ nie ma ścisłych grup funkcyjnych i zdarza się, że systemy z poszczególnych grup przenikają się wzajemnie. Na przykład bywa, że systemy do ankiet mają możliwość komunikacji głosowej lub wideo albo są elementem systemu wideokonferencyjnego. Poniższy podział jest jednak pomocny w zakresie podstawowego rozróżnienia celów dla których aplikacje zostały stworzone.

ZaletyWady
Formularze internetowe
 • Niska cena
 • Możliwość samodzielnego definiowania parametrów głosowań
 • Duża możliwość modyfikacji wyglądu karty do głosowania
 • Integracja z innymi systemami
 • Brak gwarancji dostawcy w zakresie poprawności wyników
 • Zwykle niski poziom wsparcia
 • Przy bardziej zaawansowanych wymaganiach konieczność własnych kompetencji informatycznych
 • Ograniczona funkcjonalność do zastosowań dla spółek k.s.h.
Wideo komunikatory
 • Możliwość komunikacji audio, wideo, czat oraz prezentowania dokumentów i ekranów.
 • Weryfikacja uczestnika poprzez prezentację wizerunku
 • Często zawierają moduł do ankiet, który może być użyty w podstawowym zakresie jako narzędzie do głosowań
 • To akceptowalne rozwiązanie jeśli niema konieczności głosowań tajnych i gwarancji poprawności wyników.
 • brak gwarancji dostawcy w zakresie poprawności wyników co dodatkowo jest utrudnione faktem, iż moduły do ankiet dostarczane są jako dodatki przez inne firmy.
 • Wsparcie zwykle ograniczone do samej aplikacji wideokonferencyjnej świadczone poprzez dostęp do dokumentacji lub emailem
 • Ograniczenie w liczbie głosujących wynikające z ograniczeń wydajności systemu wideokonferencyjnego (maksymalnie 500 osób)
Systemy dedykowane, bez gwarancji
 • Zwykle posiadają wymaganą funkcjonalność dla głosowań w spółkach prawa handlowego
 • ​Są stosunkowo proste w użyciu
 • Niska cena
 • Komunikacja audio wideo i czat nie jest zintegrowana z głosowaniami
 • Dostawa nie gwarantuje prawnie poprawności wyników (klient samodzielnie przeprowadza głosowanie)
 • Ograniczony zakres wsparcia
Systemy dedykowane z gwarancją
 • Posiadają pełną funkcjonalność dla głosowań w spółkach prawa handlowego
 • Dostawca bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie głosowania i gwarantuje wyniki
 • Wysokie bezpieczeństwo i wiarygodność systemu
 • Komunikacja audio wideo i czat zwykle nie jest zintegrowana z głosowaniami
 • Zdarza się ograniczony zakres wsparcia głosowania (n.p. brak wsparcia "na miejscu" w wypadku głosowań hybrydowych
System zintegrowany z gwarancją i obsługą
 • Pełna integracja kanałów komunikacyjnych (wideo, audio, czat) z procesem głosowania
 • Bardzo wysoka wiarygodność systemu i weryfikowalność uczestników (poprzez weryfikację wizerunku)
 • Kompletna funkcjonalność dla głosowań w spółkach prawa handlowego, organizacjach samorządowych i fundacjach
 • Gwarancja poprawności wyników głosowania ze strony dostawcy (również jako strony w postępowaniu sądowym)
 • Wysokie bezpieczeństwo i pełna obsługa
 • Zwykle wysoka cena
 • Ograniczenie w liczbie głosujących wynikające z ograniczeń wydajności systemu wideokonferencyjnego (maksymalnie 500 osób)

Jak wybrać odpowiedni system do głosowania i wiarygodnego operatora?

Przy wyborze systemu do głosowań sprawdzają się ogólne zasady, które od dawna są stosowane podczas analizy zakupu jakiejkolwiek aplikacji biznesowej.

Należy zbudować własne kryteria wynikające z naszych oczekiwań i pod tym kontem zweryfikować funkcjonalność aplikacji i porównywać różne oferty.

Przydatna jest również prezentacja systemu, oraz weryfikacja doświadczenia dostawcy, oferowany zakres wsparcia, gwarancje i referencje.

Aby nieco ułatwić Państwu wybór typu aplikacje zależnie od oczekiwań poniżej przestawiamy prostą wizualizację, która jest pomocna w określeniu podstawowego typu aplikacji, w zależności od uwarunkowań związanych z głosowaniem.

Poziom formalności głosowaniaLiczba głosującychPosiadane kompetencje ITInne
Najczęściej zadawane pytania.

1. Jak wybrać system do głosowania online?
Najpierw ustal kryterua oceny, wynikające z Twoich potrzeb i oczekiwań. Wymagania w zakresie aplikacji do głosowania będą inne w sytuacji gdy n.p. chcemy wśród grupy znajomych wybrać miejsce na wakacje, a inne gdy zamierzamy przegłosować uchwałę o zbyciu udziałów w spółce ze skonfliktowanym akcjonariatem.
W oparciu o te kryteria porównaj dostęne systemy do głosowań.
Przydatna jest również prezentacja systemu, oraz weryfikacja doświadczenia dostawcy, oferowany zakres wsparcia, gwarancje i referencje.
Nie zalecamy używania darmowych lub niedostosowanych aplikacji (formularze internetowe, webankiety itp.), ponieważ nie są one w stanie dostarczyć wiarygodnych raportów z głosowania i zapewnić bezpieczeństwo i weryfikowalności uprawnień do oddania głosu. Dobry system do głosowań online powinien charakteryzować :
 • Swobodna komunikacja audio i wideo
 • Integralność (jeden spójny system vs kilka niezintegrowanych aplikacji)
 • Bezpieczeństwo (bezpieczny dostęp dla głosujących wraz z weryfikacją)
 • Spójność i niezmienność danych (np. blokowanie edycji parametrów głosowania w chwili jego rozpoczęcia)
 • Funkcjonalność dla złożonych głosowań (różne typy większości, kworum, wykluczenia itp.)
 • Weryfikowalność głosowań tajnych

Powiązane wpisy

Uniwersalny system umożliwiający głosowanie online i hybrydowe. Wiarygodny proces głosowań i certyfikowane wyniki z ważnością prawną.

ThirdParty Logo

Adres