Używając tej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z opisem w naszej Polityce Prywatności

privote to zintegrowany system zdalnego głosowania dla dowolnego typu głosowań.
Odwiedź nas:
 

all you need to vote privately

Blog

Wiadomości, poradniki i nowości privote

 • Start
 • Blog
 • Poradniki
 • Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana - czy wiemy jak liczyć głosy?
liczenie-gosw-2 Walne Zgromadzenia » Posiedzenia Rady » Jak liczyć

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana - czy wiemy jak liczyć głosy?

Ocena
(38)

Czym jest głosowanie.

Głosowanie to sposób podejmowania decyzji przez grupę w taki sposób aby każdy z uczestników miał na nią wpływ oddając swój głos. Głosowanie zawsze odbywa się według ściśle określonych zasad (system wyborczy).
Obecnie przyjmuje się że możliwe jest oddanie jednego z dwóch (Za, Przeciw) lub trzech głosów (Za, Przeciw, Wstrzymuję się)
Głosowanie zapis wyników
Zapis głosowania (tzw. kreskowanie) na posłów na sejmiku przedsejmowym w Proszowicach 5 grudnia 1689 roku, głosowanie miało charakter jawny, z 10 kandydatów wybrano 6 Źródło: Wikipedia

Trochę o historii głosowań.

Odkąd w swoim rozwoju cywilizacyjnym zaczęliśmy współpracować w grupach, powstała konieczność znalezienia sposobu na wspólne podejmowanie decyzji.
Początkowo decydował autorytet przywódcy lub jego siła a wojny były szczególnym rodzajem głosowania gdzie liczba posiadanych żołnierzy, ich umiejętności i wyposażenie stanowiło o "sile głosu". Niestety pomimo upływu tysięcy lat nadal nie zawsze decydują demokratyczne sposoby podejmowania decyzji i rozwiązywania sporów a w niektórych kwestiach nie decyduje liczba głosów ale siła.

Pierwsze głosowania w starożytnej Grecji.

Karta do głosowania starożytność
Fragmenty garnków z wypisanymi nazwiskami kandydatów. Muzeum starożytności, Ateny

Prawdopodobnie około 508 r. p.n.e. starożytna Grecja wprowadziła najwcześniejszą formę demokracji. Grecy mieli „negatywne” wybory – to znaczy każdego roku wyborcy, którzy byli właścicielami ziemi płci męskiej, byli proszeni o głosowanie na przywódcę politycznego lub „kandydatów”, których najbardziej chcieli wygnać na następne dziesięć lat. Wczesny system głosowania polegał na tym, że wyborcy zapisywali swój wybór na potłuczonych kawałkach garnków (po grecku ostraka) i od tej nazwy pochodzi nasze obecne słowo oznaczające ostracyzm.

Jeśli któryś z „kandydatów” otrzymał więcej niż 6000 głosów, to ten z największą liczbą głosów był wygnany. Jeśli żaden polityk nie otrzymał 6000 głosów, wszyscy pozostali. Ponieważ wyborcy byli wyłącznie męskimi właścicielami ziemi, liczba wyborców była niewielka. Gdyby głosy były dość równomierne, nikt nie zostałby wygnany, więc zwykle tylko bardzo niepopularni przywódcy polityczni byli ostracyzmowani lub wygnani.

Dziś jednak niewielu polityków przeżyłoby 6000 głosów negatywnych!

Czy wiesz, że ...

 • Pierwsze odnotowane powszechne wybory urzędników na urzędy publiczne, większością głosów, w których wszyscy obywatele byli uprawnieni zarówno do głosowania, jak i do sprawowania urzędów publicznych, sięgają czasów Eforów Sparty w 754 pne, podczas obowiązywania konstytucji spartańskiej.
 • W czasach Republiki Rzymskiej obywatele co roku wybierali prawie wszystkich kandydatów przeznaczonych do sprawowania urzędu. Powszechne wybory były jednak podważane, a następnie przerwane przez Augusta (27 p.n.e. – 14 n.e.), pierwszego cesarza rzymskiego. Jednak na szczeblu lokalnym kontynuowano wybory rzymskie.
 • Gambia jest jedynym krajem na świecie, w którym głosowanie odbywa się bez kart do głosowania. Pół miliona szklanych kulek, czyli 53 proc. głosów, zebrał Adama Barrow (grudzień 2021), który ponownie został prezydentem Gambii. Metoda głosowania, polegająca na wrzucaniu szklanych kulek do urny jest pozostałością czasów kolonialnych gdy wielu Gambijczyków nie potrafiło czytać i pisać.
  Każdy z mieszkańców Gambii otrzymuje w dniu wyborów szklane kulki.
  W urnach znajdujących się w lokalach wyborczych w środku znajduje się bębenek, który sygnalizuje komisji wyborczej, ile kulek wpadło do środka.

  Jeśli członkowie komisji usłyszą jeden dźwięk oznacza to, że głos został oddany poprawnie. Jeśli więcej: oznacza to, że wyborca oszukuje i do lokalu przyniósł więcej kulek. Wtedy głosowanie jest unieważnione, a komisja informuje o tym funkcjonariuszy policji.

Moneta do głosowania starożytna Grecja
Moneta z czasów rzymskich służąca do oddania głosu. Źródło: Wikipedia

Większość zwykła (względna).

Zwykła większość głosów oznacza, że przynajmniej połowa głosujących musi głosować Za. Nie są brane pod uwagę głosy wstrzymujące się. Inaczej mówiąc liczba zwolenników powinna przekraczać liczbę przeciwników.

Równa liczba głosujących Za i Przeciw powoduje odrzucenie głosowanej uchwały.

Obowiązuje tu zasada matematyczna według której głosowanie zostaje uznane za przyjęte gdy:

Gz>Gp

gdzie:
Gz - głosy Za
G- głosy Przeciw

Darmowa konsultacja

Poproś o konsultację i wersje demonstracyjną. Sprawdź jak działa profesjonalny system do głosowania dedykowany dla zdalnych zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych.

Większość zwykła przykłady.

Zwykła większość głosów ksh to często metoda podejmowania uchwał w podmiotach prawa handlowego. Większość zwykła obowiązuje też w przypadku większości ustaw uchwalanych przez Sejm, również ustawy budżetowej.

Większość bezwzględna (absolutna).

To głosowanie w którym liczba zwolenników przekracza liczbę przeciwników i wstrzymujących się. Bardzo często głosujący nie mają świadomości, że wstrzymanie się od głosu w wypadku głosowania większością bezwzględną de facto oznacza głos sprzeciwu i wbrew powszechnemu mniemaniu nie ma charakteru neutralnego.

Obowiązuje następująca zasada matematyczna:

Gz>Gp+Gw

gdzie:
Gz -głosy za
Gp- głosy przeciw
Gw - głosy wstrzymujące się

Większość bezwzględna przykłady.

Tą metodę głosowania stosuje się ją przy wyborach organów jednoosobowych władzy publicznej jak: prezydent państwa, wójt czy burmistrz. Jest wymagana, również w wypadku referendum ogólnokrajowego. W Sejmie ten rodzaj większości uprawnia do odrzucenia poprawek Senatu podczas trybu ustawodawczego.

W spółkach k.s.h. o sprawach głosowanych bezwzględną większością głosów decyduje umowa spółki a na poziomie ogólnym art. 300(98) k.s.h.
Bezwzględna większość głosów jest wymagana przy uchwałach dotyczących:

 • zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 • emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa.

Większość kwalifikowana.

W tym głosowaniu, za przyjęciem przedmiotu głosowania musi przystać określona ułamkowo lub procentowo liczba głosujących (większa od 1/2). Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. N.p. przy kwalifikowanej większości głosów wynoszącej 7/10 (70%) i liczbie uprawnionych do głosowania wynoszącej 10, co najmniej 7 z głosujących musi być za przyjęciem uchwały. 7 głosujących a nie więcej niż 7.
To istotna różnica w definicji różniąca większość kwalifikowaną od większości zwykłej i bezwzględnej. Tutaj warunkiem logicznym przyjęcia uchwały jest większy równy a nie większy jak w wypadku większości zwykłej i bezwzględnej. Prowadzący głosowania często zapominają o tym istotnym szczególe.
Obowiązuje następująca zasada matematyczna:

Gz >= Wwk*Lg

gdzie:
Gz -głosy Za
Wwk- współczynnik większości kwalifikowanej
Lg - Liczba głosujących, obecnych na sali lub członków danego zgromadzenia - w zależności od regulacji prawnej.

Większość kwalifikowana 2/3

Wymagana jest n.p. do:

Większość kwalifikowana 3/5

Wymagana jest n.p. do:
 • uchwalenia ustawy przekazanej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta RP (art. 122 ust. 5) - 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
 • pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów (art. 156 ust. 2) - 3/5 głosów ustawowej liczby posłów.

Większość kwalifikowana 3/4

Stosowana w spółkach kodeksowych przy głosowaniach nad rozwiązaniem spółki.

Głosowanie elektroniczne i głosowanie online.

Głosowanie elektroniczne, to wspomagany przy pomocy różnych urządzań proces liczenia i prezentacji wyników głosowania. Dosyć powszechnie jest stosowane w różnych instytucjach państwowych (Sejm, Senat) oraz organach Unii Europejskiej.
Głosowanie online to rozszerzona forma głosowania elektronicznego. Głosy nie tylko są zliczane za pomocą programu do głosowania online ale samo oddanie głosów możliwe jest zdalnie, poza salą posiedzeń. Odpowiednia aplikacja do głosowania musi zapewniać weryfikowalność głosujących i poprawność kwalifikacji i zliczania głosów.
wybory elektroniczne urządzenie
Maszyna do obliczania głosów oddanych w wyborach wynaleziona w 1849 roku przez polskiego wynalazcę Jana Józefa Baranowskiego. Źródło: Wikipedia

Głosowania online a wybory powszechne.

wybory powszechne, weryfikacja kart do głosowania
Sędzia z komisji ds. akwizycji hrabstwa Broward używa szkła powiększającego, aby zbadać perforacje na karcie z zakodowanym wynikiem głosowania podczas przeliczania głosów w Fort Lauderdale na Florydzie, po spornych wyborach prezydenckich w 2000 roku. (Zdjęcie: Robert King/Newsmakers/Getty Images)
Pomimo olbrzymiego postępu w technologii komunikacji na odległość, technik szyfrowania i weryfikacji program do głosowania online nadal spotyka się z dużymi oporami i zastrzeżeniami w zastosowaniach dla wyborów powszechnych.
Nadal trudno zapewnić aby aplikacja do głosowania była całkowicie odporna na błędy oraz próby manipulacji i wpływu na wynik wyborów.
Szybka wycena

Nie zwlekaj i poproś o ofertę przeprowadzenia posiedzenia i głosowania online dla Twojej firmy!

Najczęściej zadawane pytania.

1. Czym się różni większość kwalifikowana od zwykłej?

Większość kwalifikowana różni się dwoma elementami od większości zwykłej:

 • współczynnik wymaganych głosów Za musi być większy od 1/2,
 • Do przyjęcia głosowania wymagana jest co najmniej liczba głosów Za wynikająca ze współczynnika głosowania (czyli większa lub równa) a nie wyłącznie większa liczba głosów tak jak w wypadku większości zwykłej.

Powiązane wpisy

Uniwersalny system umożliwiający głosowanie online i hybrydowe. Wiarygodny proces głosowań i certyfikowane wyniki z ważnością prawną.

ThirdParty Logo

Adres