Używając tej strony internetowej zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z opisem w naszej Polityce Prywatności

privote to zintegrowany system zdalnego głosowania dla dowolnego typu głosowań.
Odwiedź nas:
 

all you need to vote privately

Blog

Wiadomości, poradniki i nowości privote

Głosowanie zdalne

Głosowanie zdalne - jak zaoszczędzić 30 tys. złotych

Ocena
(46)

Dla niecierpliwych - przykładowe wyliczenie znajdziecie na końcu artykułu. Zachęcamy jednak do przeczytania go w całości. Przekonacie się w jaki sposób głosowanie zdalne może wpłynąć na redukcję kosztów.

Wszyscy mamy dosyć spotkań zdalnych

To prawda. Pandemia COVID zmusiła nas do pracy zdalnej i poddała trudnej próbie nie tylko nasze życie zawodowe, ale i relacje osobiste. Jednak, niejako przy okazji, nauczyliśmy się używać narzędzi do komunikacji i pracy zdalnej. Pandemia minie, ale nasze umiejętności i nowe rozwiązania pozostaną. Oczywiste jest, że komunikacja zdalna nigdy nie zastąpi osobistej, ale może warto wykorzystać nowe kompetencje w rozsądny sposób, szczególnie w obszarach, w których mogą przynieść wymierne oszczędności finansowe.
Jednym z niedostrzeganych do tej pory obszarów, które mogą stanowić źródło znaczących oszczędności jest głosowanie zdalne podczas obrad organów spółek.
Jednak najpierw przyjrzymy się kosztom związanym z organizacją tradycyjnego posiedzenia i trendach planujących w tym zakresie.
Skupimy się na analizie kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniu (podróż, nocleg, wyżywienie itp.) i spróbujemy oszacować możliwe oszczędności w sytuacji gdy zastosujemy głosowanie zdalne zamiast tradycyjnego.

Czy podróże służbowe się opłacają?

Na początek kilka interesujących danych statystycznych.

Zysk dla firmy

Procent menadżerów przekonanych, że podróże służbowe są konieczne dla rozwoju firmy

Podróże biznesowe

Procentowy udział pasażerów biznesowych w całkowitej liczbie podróżujących liniami lotniczymi

Zysk

Wielkość zysku lini lotniczych pochodząca od pasażerów biznesowych.
Każda podróż służbowa generuje związane z nią koszty. Są to nie tylko koszty bezpośrednie, ale również, często nie brane pod uwagę, koszty organizacyjne.
1
Przygotowanie każdej podróży służbowej (poszukiwanie hoteli i transportu, rezerwacje, raportowanie wydatków) zajmuje średnio 12 godzin.
2
Przeciętny koszt jednego dnia podróży pracownika to 1 425 USD.
3
Przy średniej liczbie 9 podróży rocznie, ich organizacja i rozliczenie zajmują 108 godzin i kosztują one 12 825 USD na każdego pracownika.
Jaki jest rozkład kosztów przeciętnej podróży służbowej ?
Zakwaterowanie
Koszty transportu
Posiłki
Wynajem samochodów
34 %
27 %
20 %
19 %

Pandemia bardzo mocno wpłynęła na załamanie rynku podróży. W 2020 roku całkowita wartość światowego rynku podróży spadła aż o 61 % do poziomu 504 miliardów USD (dane z kwietnia 2021). Szacuje się, że dopiero w 2027 roku wartość tego rynku powróci do poziomu sprzed pandemii i odzyska obniżony o 830 miliardów USD roczny przychód.

Jaką część podróży w Twojej firmie, Twoim zdaniem, w 2021 roku zastąpią wideokonferencje?
Zmiany w zakresie naszej skłonności do używania narzędzi zdalnej komunikacji zapewne się ugruntują. Z dostępnych danych widać dużą skłonność do zastąpienia podróży spotkaniami online. Z badania wynika, że 55 % respondentów jest przekonana, że ponad 26 % podróży służbowych zostanie zastąpiona przez wideokonferencje. Aż 25 % respondentów jest zdania, że wskażnik ten wyniesie ponad 50 %.
Zmiany w zakresie naszej skłonności do używania narzędzi zdalnej komunikacji zapewne się ugruntują. Z dostępnych danych widać dużą skłonność do zastąpienia podróży spotkaniami online. Z badania wynika, że 55 % respondentów jest przekonana, że ponad 26 % podróży służbowych zostanie zastąpiona przez wideokonferencje. Aż 25 % respondentów jest zdania, że wskażnik ten wyniesie ponad 50 %.
Bardzo interesujące wydają się cele podróży służbowych i oczekiwane trendy w nadchodzących latach.
Średni udział procentowy wydatków na podróże służbowe w 2019 r. z prognozą na 2021 r. według celu
  • rok 2019
  • rok 2021
Image

Z powyższego wykresu wyraźnie widać, że firmy nie zamierzają oszczędzać na podróżach służbowych w obszarze sprzedaży i pozyskiwania klientów oraz obsługi posprzedażowej (serwis i szkolenia).
Tę tendencję potwierdza również poniższy wniosek dotyczący opłacalności inwestycji w podróże.

Każdy dolar wydany na podróże biznesowe powoduje wzrost zysku o 2,90 $ i przychodu o 9,50 $.

Największe redukcje dotkną wewnętrznych spotkań firmowych (6%). W tym obszarze zawierają się również wszelkiego rodzaju posiedzenia i narady, jak również formalne posiedzenia zarządów spółek, rad nadzorczych lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Warto przystosować się do światowych trendów, ponieważ można zakładać, że nasza konkurencja właśnie w taki sposób będzie redukować swoje koszty.

System privote umożliwia znaczącą redukcję kosztów tradycyjnych posiedzeń związanych z głosowaniami oferując ich ważny prawnie zdalny odpowiednik. Przy okazji, jako pełnowartościowe narzędzie wideokonferencyjne może być stosowane do typowych spotkań online. W tym zakresie ma nawet pewne przewagi nad popularnymi rozwiązaniami wideokonferencyjnymi (np. współdzielona tablica interaktywna i możliwość pracy w podgrupach).

Jak zaoszczędzić 30 tys. złotych?

To proste. Wystarczy przeprowadzić głosowanie zdalne.
Zamiast tradycyjnego posiedzenia typu Walne Zgromadzenie Wspólników  można zorganizować jego zdalny odpowiednik.
Spróbujmy policzyć koszty uczestnictwa głosujących w tradycyjnym posiedzeniu.
Przeanalizujemy dwa warianty: minimalny i optymalny.
Oba warianty zakładają:
  • podróż samochodem lub samolotem,
  • jeden dzień poświęcony na podróż w obie strony,
  • nocleg w hotelu.
Dodatkowe wyjaśnienia znajdują się w "dymkach" (ang. tooltips) kolumny Opis.

OpisWersja minimumWersja optimum
samochodemsamolotemsamochodemsamolotem
Koszt jednego dnia pracy uczestnikaDla wersji minimum przyjmujemy wynagrodzenie brutto 7 000 zł a dla optimum 15 000 zł. Koszt został powiększony o obowiązujące podatki i podzielony na średnią ilość dni roboczych w miesiącu czyli 25.383383821821
Koszt dojazdu samochodemPrzyjeliśmy 200 km jazdy i koszt kilometrówki 0,8358 PLN167250
Koszt podróży samolotemŚredni koszt podróży samolotem, dla wersji minimum loty krajowe, dla optimum międzynarodowe.150600
Koszt noclegu w hotelu250250550550
Koszt posiłków120120250250
Koszt organizacji i rozliczenia wyjazduKoszt 4 godzin pracy osoby o wynagrodzeniu brutto 4 000 zł.96969696
Razem za osobę1 016 zł999 zł1 967 zł2 317 zł

Załóżmy teraz dosyć typową sytuację.
W posiedzeniu ma brać udział 20 uczestników. Czterech z nich przyleci samolotem a pozostałych szesnastu przyjedzie samochodem.

Przy takich założeniach koszt posiedzenia waha się w przedziale pomiędzy 20 a 40 tysięcy złotych. Oczywiście to tylko uproszczone wskaźniki i mogą bardzo różnić się od rzeczywistych przypadków. Jednak celem tego artykułu było zwrócenie uwagi na koszty, które zwykle pomijamy oraz na ich potencjał w zakresie generowania oszczędności.

Opisliczba osóbWersja minimumWersja optimum
Uczestnicy podróżujący samolotem43 9969 268
Uczestnicy podróżujący samochodem1616 25631 472
Razem za posiedzenie20 252 zł40 740 zł

Pomimo, że usługi privote nie są darmowe, to stanowią one niewielki ułamek całkowitych kosztów organizacji posiedzenia.
Nawet przy małym posiedzeniu głosowanie zdalne umożliwia realne oszczędności na poziomie 30 tysięcy złotych.
Pamiętajmy, że privote, to nie tylko oszczędności finansowe. To również oszczędność czasu i szybkość decyzji. Bardzo często te elementy przekładają się na konkurencyjność i sukces rynkowy.

Źródła:

1. Skift + TripActions Business Travel Survey, 2019
2. Investopedia, 2020
3. Financesonline
4. BTN Business Travell News, 2020
5. Statista
6. ReportLinker, 2020

Powiązane wpisy

Uniwersalny system umożliwiający głosowanie online i hybrydowe. Wiarygodny proces głosowań i certyfikowane wyniki z ważnością prawną.

ThirdParty Logo

Adres